Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

6.4 Sprijin pentru activitati neagricole

neagricole

Submăsura 6.4 “Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

Perioada depunere:

02.11.2021 - 01.12.2021 - 60 puncte

02.12.2021 - 01.01.2022 - 50 puncte


Beneficiari eligibili:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA)

Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil:

Valoarea finanțării per proiect: maxim 200.000

Intensitatea finanțării: 90% productie / 70% servicii

 Operațiuni eligibile / investiții:

  • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.)
  • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
  • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local
  • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/ sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare)
  • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.
  • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă

 Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.968
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0733.000.034
Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.967

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau