Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

6.2 Activitati neagricole

Activitati ne agricole

Submăsura 6.2 “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”

Perioada depunere:

29.10.2021 - 29.11.2021 - 40 puncte

30.11.2021 - 29.12.2021 - 30 puncte


Beneficiari eligibili:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi (start-ups)

Valoarea și intensitatea sprijinului nerambursabil:

Valoarea finanțării per proiect: maxim 70.000 € - productie / 50.000 € - servicii

Intensitatea finanțării: 100%

 Operațiuni eligibile / investiții:

Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural, promovând dezvoltarea economică și socială în zonele rurale

Această submăsură vizează:

  • diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural
  • încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale și de productie
  • digitalizarea activităților din mediul rural
  • încurajarea acțiunilor de protecție a mediului

 Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.968
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0733.000.034
Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.967

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau