Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutati lansari FEBRUARIE 2021

Comert si Servicii 2021

Data de lansare: 2021

Solicitanti si criterii de eligibilitate:

 • IMM-uri cu cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare
 • societatea are un numar mediu de cel putin 3 angajati la 31.12.2019
 • societatea a obtinut profit din exploatare la 31.12.2019.
 • cod CAEN autorizat pentru activitatea de proiect mai mare de 12 luni
 • cifra de afaceri la 31.12.2019 pe codul CAEN al proiectului sa fie mai mare de 30%
 • societatea nu a depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro in trei ani fiscali consecutivi la nivelul intreprinderii unice
 • societatea nu are datorii la bugetul de stat

 Nota: Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici care au beneficiat de finantare in cadrul acestui programul in ultimii 3 ani.


Cheltuieli eligibile / achizitii:

 • echipamente IT si tehnica de calcul
 • cititoare pentru cod de bare, cantare electronice, aparate de marcat fiscale
 • echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, climatizare
 • electro si motostivuitoare
 • brevete, marci, licente, software pentru comertul on-line, software, pagina web, certificari ISO, cursuri de formare, consultanta
 • mobilier
 • autoutilitare
 • spatii comerciale de comert sau prestari servicii

Contributie proprie: minim 25%

Valoarea maxima a ajutorului financiar nerambursabil: 250.000 lei (la aceasta valoare se adauga valoarea contributiei proprii)

Ponderea investitiilor in mijloace fixe si software-uri: mai mult de 60%

Noi locuri de munca cu norma intreaga: minim 2 locuri

Data limita de semnare a contractelor de finantare: ...

Data maxima de implementare a proiectului: ...


Solicita o consultanta telefonica gratuita sau scrie-ne un email:

Marius Mateescu 0722.496.967   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cristina Mateescu 0722.496.968 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andreea Pislaru 0733.000.034    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Madalina Tudor 0772.295.840     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Birou Younique Advisers              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Alternativ poti completa: FORMULARUL DE CONTACT


 

 
 
 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau