Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutati lansari FEBRUARIE 2021

Crame vinicole

 

crame vinicole

 

Cine poate beneficia de fonduri europene nerambursabile?

Intreprinderile vinicole, definite ca unitati care desfasoara activitate economica de productie, prestari servicii sau de comert in sectorul vitivinicol, organizate ca:

 • persoane juridice cu domiciliul fiscal in Romania
 • institutii si unitati de cercetare-dezvoltare vitivinicola, definite conform legislatiei nationale in vigoare
 • persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale
 • asociatii de doi sau mai multi producatori si/sau organizatii interprofesionale, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

 

Intreprinderile vinicole trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • exploateaza plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole, denumit in continuare RPV, produc si/sau imbuteliaza vinuri in intreprinderea vinicola proprie sau, in nume propriu, la terti si comercializeaza produsele vinicole in nume propriu
 • achizitioneaza struguri pentru vin, produc si/sau imbuteliaza vinuri in intreprinderea vinicola proprie sau, in nume propriu, la terti si comercializeaza produsele vinicole in nume propriu; comercializeaza produse vinicole achizitionate de pe piata interna
 • nu au creat conditii artificiale
 • prezinta certificate fiscale prin care atesta lipsa datoriilor la bugetul de stat si bugetele locale
 • nu sunt in dificultate in sensul orientarilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate. 

Producatorii de struguri pentru vin care vand productia proprie de struguri in totalitate, distileriile, magazinele alimentare, supermarketurile, hypermarketurile si restaurantele nu pot fi beneficiari ai masurii de investitii prin Programul national de sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023. Solicitantii indeplinesc prevederile art. 50 din Regulamentul nr. 1.308/2013

 

Ce tipuri de cheltuieli se pot realiza?

 • constructia/achizitia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificatiei, a laboratoarelor pentru controlul calitatii, a imobilelor cu destinatia de prezentare si vanzare, precum si a salilor de degustare;
 • renovarea, reabilitarea si/sau modernizarea cladirilor pentru receptie, productie, ambalare, depozitare, precum si a laboratoarelor pentru controlul calitatii, a imobilelor cu destinatia de prezentare si vanzare si a salilor de degustare
 • achizitia, inclusiv prin leasing financiar, a instalatiilor sau echipamentelor aferente receptiei, productiei, ambalarii, depozitarii, pentru laboratoarele pentru controlul calitatii, pentru imobilele cu destinatia de prezentare si vanzare, precum si pentru salile de degustare.

 

Obligatii prin proiect?

Solicitantul are obligatia:

 • sa tina o evidenta separata a operatiunilor financiare legate de programul de investitii
 • sa accepte orice verificare (atat a documentelor, cat si la fata locului) efectuata de catre autoritatile competente insarcinate cu controlul tuturor platilor solicitate din F.E.G.A. si sa permita/sa faciliteze accesul in spatiile administrative si de productie
 • sa detina, sa pastreze si sa puna la dispozitie orice document care sa permita verificarea realizarii efective a investitiei
 • se pastreaze pe o durata de 5 (cinci) ani de la data ultimei plati efectuate de APIA catre beneficiar, pe acelasi amplasament si in stare de functionare, fara modificari importante care afecteaza natura, obiectivele sau conditiile de realizare si care ar compromite obiectivele initiale ale acesteia;

Procent finantare nerambursabila: 50% (intreprinderi mari - 25%)

Depunere proiecte: SESIUNE DESCHISA

Implementarea proiectului pana la: 31.07.2023

 

Pentru mai multe detalii va rugam completati formularul de contact, trimiteti-ne un email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau telefon la 0733.000.034 | 0772.295.840.

Consultantii Younique Advisers va stau la dispozitie!

 

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau