Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Digitalizare - IT

Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor (Digitalizare IMM)

Perioada estimativă de depunere: an 2021

Buget: 105 mil. €

Finanțare nerambursabilă: 30.000 € - 100.000 mil €

Procent finanțare nerambursabilă: 90%

Perioadă de implementare: 9 luni

Eligibilitatea solicitantului:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
 • Domeniile de activitate excluse: întreprinderi cu activitate autorizată în sectorul IT, Agricultură, Industria Alimentară

 Cheltuieli eligbile:

 1. Cheltuieli aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive şi echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect.
 2. Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea aplicației de proiect
 3. Cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation.
 4. Cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia de domeniu şi găzduirea pe server (maxim 10.000 lei).
 5. Cheltuieli aferente achiziționării/inchirierii unui nume de domeniu nou.
 6. Cheltuieli aferente achiziționării/inchirierii soluției de semnătură electronică.
 7. Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.
 8. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.
 9. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din tehnologiei informatiei pentru comerțul electronic.
 10. Cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service.
 11. Cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller.
 12. Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele.
 13. Cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului.
  1. Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului (plan de afaceri,etc.) – maxim 5% din valoarea totală a aplicației de proiect
  2. Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică) – maxim 5% din valoarea totală a proiectului.
 14. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate şi a personalului care va asigura mentenanţa.
 15. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară conform reglementărilor naționale, și tehnică din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele POC.
 16. Servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.
 17. Cheltuieli de informare și publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală

 

Lista codurilor CAEN excluse de la finanțare:

011    Cultivarea plantelor nepermanente
012    Cultivarea plantelor din culturi permanente
013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014    Creșterea animalelor
015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
031    Pescuitul
032    Acvacultura
051    Extracția cărbunelui superior
052    Extracția cărbunelui inferior
101    Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
102    Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
103    Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
104    Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
105    Fabricarea produselor lactate
106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1081   Fabricarea zahărului             
1082   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase               
1083   Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084   Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1091      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă     
110    Fabricarea băuturilor
120    Fabricarea produselor din tutun
131    Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile                                      
1629   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
191    Fabricarea produselor de cocserie
192    Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază      
2051    Fabricarea explozivilor  
206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
242    Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2451 Turnarea fontei
2452   Turnarea oțelului                     
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
254    Fabricarea armamentului și muniției
301   Construcția de nave și bărci
3315   Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
4633    Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile         
641    Intermediere monetară  
642    Activități ale holdingurilor
643    Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
651    Activități de asigurări
652    Activități de reasigurare
653    Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
920    Activități de jocuri de noroc și pariuri
981    Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriuSolicita o consultanta telefonica gratuita la 0722.496.967 / 0722.496.968 / 0733.000.034 sau trimite-ne email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativ poti completa: FORMULARUL DE CONTACT


 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau