Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Newsletter POC 411 21.02.2022

Finanțare până la 1.000.000 €

Depunere proiecte: dată supusă aprobării UE 

Condiții de eligibilitate cumulative:

 • scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 cu minim 30%
 • minim 20% din valoarea proiectului investiții în componentă de mediu
 • IMM-uri înființate până la data de 31.12.2018 inclusiv
 • IMM-ul să nu fie în dificultate

Descarcă: Criterii de selecție POC 4.1.1

Descarcă: Clarificări Investiție Verde

Descarcă: Ghidul consolidat

Alte informații:

 • Se renunță la principiul primul venit – primul servit
 • Se renunță la achiziția de imobile și realizarea de  lucrări de construcții; rămâne eligibilă doar amenajarea construcțiilor existente
 • Grantul maximum 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019
 • La punctaje egale, proiectele vor fi departajate în funcție de:
  - scăderea cifrei de afaceri la 2020 față de 2019
  - ora și data depunerii aplicației

Beneficiarii eligibili: IMM-uri ce au înregistrat scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
Clasa F – Construcții
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
Clasa H – Transport și depozitare
Clasa I – Hoteluri și restaurante
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
Clasa P – Învățământ
Clasa Q – Sănătate și asistență socială
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
Clasa S – Alte activități de servicii


Activități / cheltuieli eligibile:

 • Dotarea cu active corporale, necorporale
 • Modernizarea spațiilor de producție / servicii – max. 50% din valoarea proiectului

Valoare grant: 50.000 euro – 1.000.000 euro (maxim 5 x cifra de afaceri a solicitantului din anul 2019)

Buget total: 358,3 mil euro

Intensitate:

 • 95% pentru microîntreprinderi
 • 90% pentru întreprinderi mici
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii

Implementare: 31.12.2023


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.968

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau