Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

POC 4.1.1 Investiții în activități productive

Newsletter POC 411 21.02.2022

(OUG actualizată la 25.05.2022)

Finanțare până la 500.000 €

Depunere proiecte: 23 august - 29 august 2022 ora 23:59 (7 zile calendaristice)

* 22 iunie 2022: publicare ghid
* 22 iunie - 4 iulie 2022: consultare publică ghid
* 1 septembrie - 31 octombrie 2022: semnare contracte de finanțare

Beneficiari eligibili:

 • IMM-uri și Cabinete medicale individuale (CMI)
 • entități economice din domeniul învățământ, sănătate, asistență și protecție socială

Condiții de eligibilitate cumulative:

 • au înregistrat profit operațional în anul 2019
 • IMM-uri înființate până la data de 31 decembrie 2018
 • IMM-ul să nu fie în dificultate la 31 decembrie 2019
 • CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2019
 • minim 20% din valoarea proiectului investiții în componentă de mediu

Criterii de selecție:

 • Scăderea cifrei de afaceri la 2020 vs 2019
 • Scăderea ratei profitului operațional 2020 vs 2019
 • Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19
 • Cod CAEN cu sold negativ la balanța comerciale
 • Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului

Activități / cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru renovarea, modernizarea spațiilor de producție sau servicii (exceptate de la autorizare)
 • Dotari precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport autocare sunt necesare activității de producție/servicii, transport și
  distribuție
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
 • Cheltuieli cu transformarea digitală
 • Cheltuieli pentru consultanţă
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare

1. Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii:

 • Schemă ajutor de MINIMIS 50.000 - 200.000 € (maxim 5 x cifra de afaceri din 2019)
 • cofinanțare 5% - 15%
 • total buget: 60 milioane €
 • activități eligibile: Clasa P– Învățământ, Clasa Q – Sănătate și asistență socială, Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
 • coduri CAEN eligibile: DESCARCĂ

2. Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență

 • Schemă ajutor de STAT 50.000 - 500.000 € (maxim 5 x cifra de afaceri 2019)
 • cofinanțare 20% - 75%
 • total buget: 179 milioane €
 • activități eligibile: Clasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante
 • coduri CAEN eligibile: DESCARCĂ

 Investiții în:

 • modernizarea, echiparea, racordul la utilități publice, eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente (pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire)
 • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT și pentru tranziție verde

Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.968
Cristina Neagu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0737.675.745

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau