Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Granturi POC 4.1.1 (fosta măsură M3)

POC 4.1.1 fosta măsură 3 - Granturi pentru INVESTIȚII - lansare noiembrie 2021

Principiul aplicării: "primul venit - primul servit"


Beneficiarii eligibili: IMM-uri ce au înregistrat scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 fiind afectate de pandemia covid-19 ce activează în domeniile:

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției)
Clasa F – Construcții
Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor
Clasa H – Transport și depozitare
Clasa I – Hoteluri și restaurante
Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport
Clasa P– Învățământ
Clasa Q – Sănătate și asistență socială
Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative
Clasa S – Alte activități de servicii


Descarcă: Criterii de selecție POC 4.1.1

Condiții de eligibilitate cumulative:

 • au înregistrat scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019
 • minim 20% din valoarea proiectului investiții în componentă de mediu
 • IMM-ul să nu fie în dificultate

Activități / cheltuieli eligibile: Construirea / achiziția / extinderea spațiilor de producție / servicii – max. 50% din valoarea proiectului și dotarea cu active corporale, necorporale, respectiv:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (studii de teren/obținere avize, autorizații/consultanță)
 • Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații
 • Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

Valoare grant: 50.000 euro – 1.000.000 euro

Buget total: 358,3 mil euro

Intensitate:

 • 95% pentru microîntreprinderi
 • 90% pentru întreprinderi mici
 • 85% pentru întreprinderi mijlocii

Implementare: 31.12.2023


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0722.496.968

 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau