Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

HoReCa

HoReCa

Data depunere: 29.06.2021 - 26.07.2021

Procedura finală se regăsește aici: DESCARCĂ

Solicitanți:

- IMM-uri și întreprinderi mari, din domeniul turismului și alimentației publice:

  • structuri de alimentație (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630)
  • structuri de primire turistică (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590)
  • agenții de turism licențiate (CAEN 7911, 7912, 7990)
  • organizatori de evenimente (CAEN 8230)

- Persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF)
- Ghizii de turism atestaţi care desfăşoară activităţi, conform CAEN 7990
- Cooperații

 

Eligibilitate solicitant:

  • să nu fie în dificultate la 31.12.2019
  • să aibă depuse situațiile financiare pentru anii 2019 și 2020
  • să dețină autorizații de funcționare / certificate de clasificare / licențe de turism valabile la data aplicării

 

Ajutor nerambursabil:

20% * (cifra de afaceri 2020 - cifra de afaceri 2019) din activitatea eligibilă pe CAEN

Valoare maximă grant: 800.000 euro

Buget schemă: 500 milioane euro

Număr de beneficiari: 74.000

NU se aplica criteriul „primul venit-primul servit”

Baza de calcul a ajutorului trebuie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit membru/membră a Camerei Auditorilor Financiari din România.
Acești experți vor fi selectați și plătiți de către beneficiari.

 

Scopul ajutorului de stat este de a reduce impactul negativ asupra operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), prin acordarea unui ajutor nerambursabil care acoperă o parte din pierderea din cifra de afaceri aferentă perioadei în care activitatea respectivilor operatori economici a fost afectată de primul val al pandemiei COVID-19


Cheltuieli eligibile:

a) obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central existente la data acordării grantului

b) obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central în perioada de monitorizare de 6 / 12 luni

c) Cheltuieli privind activitatea curentă a beneficiarului conform codului CAEN pentru care a obținut grantul

Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligațiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligația de a încărca în aplicația electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor și dovada plății.


Solicită o consultanță telefonică gratuită 0722.496.967 / 0722.496.968 / 0733.000.034 sau scrie-ne un email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativ poți completa: FORMULARUL DE CONTACT


Partener HoReCa - servicii hoteliere și restaurante

multisoft

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 0744.753.503

www.multisoft.ro


 

 

 
 
 

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau