Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Noutati lansari FEBRUARIE 2021

Infrastructura irigatii - SM 4.3

 

infrastructura irigatii

Informatii generale

Proiectele de modernizare sunt eligibile daca instalatiile de irigat sau elemente ale infrastructurii de irigatii supuse modernizarii fac parte dintr-un sistem de irigatii care a fost activ in trecutul recent (2007-2016);

Un OUAI /FOUAI care are in exploatare mai multe ploturi de irigatii, poate depune in cadrul acestei sesiuni un singur proiect (care sa includa statia /statiile de pompare de punere sub presiune si reteaua /retelele de distributie aferenta /aferente )

Nu se pot depune mai mult de 2 proiecte pe acelasi plot in cadrul programului PNDR 2014 2020

Noul proiect sa nu vizeze aceleasi elemente de infrastructura secundara sau elemente de infrastructura de irigatii care se constitue in alternative la cele care au facut obiectul unei solutii anterioare de modernizare prin proiecte finantate din PNDR, pe a ceeasi suprafata (Exemplu: in situatia in care o antena a fost modernizata in totalitate printr-un proiect anterior, nu se vor mai putea prevede alte lucrari/instalatii aferente acesteia intr un proiect ulterior care sa reprezinte o solutie altenativa)


Eligibilitate solicitant

Solicitanti eligibili:

  • Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari / utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare
  • Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii

Conditii eligibilitate:

  1. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura
  2. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
  3. Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului
  4. Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata
  5. Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri
  6. Investitia prevede contorizarea apei
  7. Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania
  8. Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei, iar in cazul in care terenul se afla in proprietatea statului, sa prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investitiei

Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala


Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile generale

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare de punere sub presiune si / sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia / modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat

Achizitia de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/FOUAI-uri este limitata la un procent de maximum 30% din valoarea totala eligibila a proiectului fara echipamente de irigat


Ajutor nerambursabil: 1.000.000 euro

Intensitatea sprijinului: 100%


Depunere proiecte: 01.07.2020 - 30.09.2020


Solicita o consultanta gratuita la Cristina Mateescu 0722.496.968 sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 0722.496.967 sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alternativ te rugam sa completezi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Poate te intereseaza ...

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau