Splaiul Unirii nr. 6, clădirea B3A, etaj 4, modul 3, sector 4, București, România
0722.496.967 | 0722.496.968 office@younique.ro

Finanțări Sectorul Cultural

piano

Finanțări pentru Sectorul Cultural Independent

Perioada estimativă de depunere: septembrie 2022

Buget: 28 mil. € (6.000 beneficiari)

Grant nerambursabil: 20% din diferența cifrei de afaceri 2020 vs 2019

Perioadă de implementare: 6 luni

Beneficiari: organizații neguvernamentale și societăți comerciale care au desfășurat activități în ultimii 2 ani în unul dintre următoarele domenii culturale: artele spectacolului (teatru, muzică, dans), artele vizuale (pictură, sculptură, film, fotografie), patrimoniu, carte, audio-vizual, educație culturală


Condiții de eligibilitate pentru societate:

  • nu este în insolvență la momentul înscrierii
  • a depus bilanțul contabil pe 2019 și 2020
  • codurile CAEN pentru care solicită grantul sunt autorizate în 2019 și 2020
  • va menține activitatea pentru care a obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni de la data primirii finanțării
  • diferența dintre veniturile/cifra de afaceri din 2020 și cele din 2019 trebuie certificată și asumată de către un expert contabil sau de către un auditor financiar

Cheltuieli eligbile:

  • obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate
  • obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni
  • orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului

Lista codurilor CAEN eligibile:

1820 - Reproducerea înregistrărilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg)
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)
5811 - Activități de editare a cărților
5911- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5912 - Activități de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 - Proiecția de filme cinematografice
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
7420 - Activități fotografice
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică (limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice)
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
9003 - Activități de creație artistică
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9102 - Activități ale muzeelor
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic


Solicită o consultanță gratuită prin email sau la numerele de telefon de mai jos:

Marius Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.967
Andreea Mihalache   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0733.000.034
Cristina Mateescu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0722.496.968

Related items

FONDURI NERAMBURSABILE

Fonduri jos pe alte pagini

Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.
Henry David Thoreau